Nieuws

 

 

G: Deelnemers De Bonte Hond Geplaatst

: 3 september 2019 12:04 : FHN Algemeen Nieuws, Nieuws G&G

Zie http://www.fhn.nl/?page_id=8376

Er is geen reactiemogelijkheid

Vacature secretaris, communicatie- & marketingfunctie

: 21 augustus 2019 06:23 : FHN Algemeen Nieuws, Nieuws Apporteersport, Nieuws Behendigheid, Nieuws Combisport, Nieuws Dog Dance, Nieuws G&G, Nieuws Hoopers, Nieuws Speuren

Zie http://www.fhn.nl/?page_id=492

Er is geen reactiemogelijkheid

Reinier Notenboom is overleden

: 12 juli 2019 20:09 : FHN Algemeen Nieuws, Nieuws Apporteersport, Nieuws Behendigheid, Nieuws Combisport, Nieuws Dog Dance, Nieuws G&G, Nieuws Hoopers, Nieuws Speuren

Beste allen,

Tot onze spijt heeft het bestuur vernomen dat FHN erelid Reinier
Notenboom op 10 juli jongstleden is overleden. Reinier heeft, zeker in
de beginperiode, heel veel betekend voor de Federatie en voor de Flyball
in het bijzonder. Het bestuur van de Federatie wenst
zijn vrouw Elizabeth en de naaste familie veel sterkte met het verlies.
De rouwkaart hebben wij hier geplaatst om een ieder de gelegenheid te
geven om afscheid te nemen.

Er is geen reactiemogelijkheid

G: Deelnemers Huizen (werkproevendag 30-06 en wedstrijd 7-7) geplaatst

: 22 juni 2019 12:21 : FHN Algemeen Nieuws, Nieuws G&G

Zie http://www.fhn.nl/?page_id=8376

Er is geen reactiemogelijkheid

G: GG Examennieuws

: 27 mei 2019 09:30 : FHN Algemeen Nieuws, Nieuws G&G

Om de keuringskwaliteit van onze GG keurmeesters te waarborgen zal het
komende jaar een aantal examen door 2 keurmeesters worden gekeurd. De
keurmeester die ‘schaduw’ keurt zal het examen naderhand bespreken met
de hoofdkeurmeester om te bekijken of, en zo ja,
waar eventuele hiaten tussen de gegeven scores en/of
interpretatieverschillen in het reglement zitten. De hoofdkeurmeester
blijft altijd het eindoordeel bepalen. Alle dubbele keuringen worden ook
besproken in de jaarlijkse vergadering van de GG keurmeesters. Op
deze manier willen wij de kwaliteit waarborgen van de FHN examens.
Mochten hier verder nog vragen over zijn dan kunt u een email sturen
naar Jack van Rengs:
ggexamens@fhn.nl of naar Yvette Huizer: sport@fhn.nl.

Er is geen reactiemogelijkheid

G: Deelnemers Heinenoord (7-4-2019) geplaatst

: 26 maart 2019 13:09 : FHN Algemeen Nieuws, Nieuws G&G

Zie http://www.fhn.nl/?page_id=8376

Er is geen reactiemogelijkheid

G: Examens 2019 geplaatst

: 11 maart 2019 08:27 : FHN Algemeen Nieuws, Nieuws G&G

Zie http://www.fhn.nl/?page_id=8376

Er is geen reactiemogelijkheid
« Page 1 »