Prikbord

Het FHN Prikbord is beschikbaar voor FHN-hondenscholen en andere belanghebbenden om aankondigingen te doen die voor anderen belangrijk kunnen zijn. Het kan hierbij gaan om de aankondiging van (onderlinge) wedstrijden, lezingen, cursussen, workshops en dergelijke.

Het is niet toegestaan op het prikbord honden c.q. dieren in het algemeen te koop aan te bieden/te vragen. Verder mogen materiële zaken alleen door aangesloten hondenscholen worden aangeboden voorzover het gaat om de verkoop van eigen trainingsmaterialen.

Commerciële advertenties zullen niet worden geplaatst. Ook zullen mededelingen die in strijd zijn met de uitgangspunten van de FHN (bijv. evenementen die alleen voor honden van een bepaald ras toegankelijk zijn) niet worden geplaatst.

Een mededeling kan worden geplaatst via de webmaster. De webmaster zal de mededeling plaatsen (na gebleken toelaatbaarheid). Het oordeel van de webmaster (zonodig in overleg met het bestuur) is in dezen bindend. De webmaster zal mededelingen verwijderen wanneer die niet meer terzake doen of na maximaal 2 maanden.