Algemeen

Algemeen info@fhn.nl

Bestuur

dhr. T. Molenaar voorzitter voorzitter@fhn.nl
mvr. I. Willems penningmeester penningmeester@fhn.nl
mvr. V. Boom sportzaken sport@fhn.nl
mvr. K. Draaisma Secretaris secretaris@fhn.nl
dhr. S. Aldenhuijsen algemeen algemeen2@fhn.nl
     

Bankgegevens

Algemene rekening NL97RABO0125890826 tnv FHN te Tilburg
Licenties NL60RABO0129369330 tnv FHN inz. Licenties te Tilburg
   

Ereleden

dhr. W. van Gelder  
dhr. A. Meijer  
dhr. R. Notenboom