Algemeen

Algemeen info@fhn.nl

Bestuur

dhr. F. Tap voorzitter voorzitter@fhn.nl
mvr. I. Willems penningmeester penningmeester@fhn.nl
mvr. I. Willems secretaris secretaris@fhn.nl
dhr. T. Molenaar
sportzaken sport@fhn.nl
mvr. P. Melsen algemeen algemeen@fhn.nl
dhr. S. Aldenhuijsen algemeen algemeen2@fhn.nl

Bankgegevens

Algemene rekening NL97RABO0125890826 tnv FHN te Tilburg
Licenties NL60RABO0129369330 tnv FHN inz. Licenties te Tilburg
WAC NL41RABO0140456287 tnv FHN inz. WAC te Tilburg

Ereleden

dhr. W. van Gelder  
dhr. A. Meijer
dhr. R. Notenboom