S: Vervallen Examen 31-10-2020

Gezien de corona ontwikkelingen en beperkingen is er helaas geen kans om het open examen op 31-10-2020 door te laten gaan. Dit examen is uit de kalender gehaald.

S: Vervallen open examen 10-10-2020

‘Het open examen van 10 oktober 2020 bij De Hoekse Sprong in België gaat niet door.

De club gaat deze week nog het inschrijfgeld terug storten.’

Wijziging in bestuur (2)

Na het afscheid van Yvette bestond het bestuur uit te weinig mensen om goed te kunnen functioneren. We zijn dan ook zeer blij dat Verena Boom zich zo snel bereid heeft gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Verena is voor velen binnen de FHN reeds een bekend persoon. Zij heeft veel kennis van en ervaring met hondensport en de FHN. We kijken uit naar een prettige samenwerking.

Idealiter bestaat het bestuur uit vijf personen. We zijn dan ook nog altijd op zoek naar een extra bestuurslid. Mocht u iemand kennen of zelf er toe geroepen worden stuurt u dan een email naar voorzitter@fhn.nl.

Wijziging in bestuur

Helaas heeft het bestuur in onderling overleg met Yvette moeten besluiten niet verder samen te kunnen werken met haar. Dit als gevolg van verschillen van inzicht in de afgelopen maanden. Wij hebben hierdoor gemeend dat een verdere samenwerking op dit moment niet meer mogelijk is.

Wij danken Yvette voor haar energieke inzet en altijd positieve input.

De overige leden van het bestuur gaan snel op zoek naar vervanging. Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie stuurt u dan vooral een mail naar voorzitter@fhn.nl.