Reinier Notenboom is overleden

Beste allen,

Tot onze spijt heeft het bestuur vernomen dat FHN erelid Reinier Notenboom op 10 juli jongstleden is overleden. Reinier heeft, zeker in de beginperiode, heel veel betekend voor de Federatie en voor de Flyball in het bijzonder. Het bestuur van de Federatie wenst zijn vrouw Elizabeth en de naaste familie veel sterkte met het verlies. De rouwkaart hebben wij hier geplaatst om een ieder de gelegenheid te geven om afscheid te nemen.

G: GG Examennieuws

Om de keuringskwaliteit van onze GG keurmeesters te waarborgen zal het komende jaar een aantal examen door 2 keurmeesters worden gekeurd. De keurmeester die ‘schaduw’ keurt zal het examen naderhand bespreken met de hoofdkeurmeester om te bekijken of, en zo ja, waar eventuele hiaten tussen de gegeven scores en/of interpretatieverschillen in het reglement zitten. De hoofdkeurmeester blijft altijd het eindoordeel bepalen. Alle dubbele keuringen worden ook besproken in de jaarlijkse vergadering van de GG keurmeesters. Op deze manier willen wij de kwaliteit waarborgen van de FHN examens. Mochten hier verder nog vragen over zijn dan kunt u een email sturen naar Jack van Rengs: ggexamens@fhn.nl of naar Yvette Huizer: sport@fhn.nl.