B: Mededeling Bandsprong behendigheid

Beste behendigheidslopers,

Tijdens het WAC 2019 zijn er onduidelijkheden ontstaan m.b.t. het gebruik van de bandsprong.

Onze bandsprong voldoet aan de eisen van de IFCS (band hangend in een frame), tijdens het WAC 2019 ontstond het probleem door combinaties (handler en hond) die dit type band niet kennen en daar dus ook niet op trainen. Om de veiligheid te garanderen van de combinaties op het WAC-2019 die dit type band niet kennen, is tijdens het WAC-2019 door de WAC-scheidsrechters besloten de bandsprong uit de opstellingen te halen.

In Nederland (en België) is de situatie anders, de bandsprong die de FHN heeft, wordt standaard in de FHN wedstrijden gebruikt , de FHN-lopers zijn aan dit type band gewend en er wordt door diverse verenigingen met dit type band getraind. 

Daarom is vooralsnog besloten dat de bandsprong tijdens de FHN wedstrijden ingezet kan worden, de beslissing om het wel/niet inzetten van de bandsprong is aan de scheidsrechter die het parcours tekent. Bij het tekenen van parcours let de scheidsrechter erop dat de bandsprong veilig neergezet wordt, conform de regels. Als er getwijfeld wordt aan de veiligheid voor hond en handler in een parcours kan dit altijd op een fatsoenlijke manier met de scheidsrechter, dan wel hoofdscheidsrechter besproken worden.

Zodra de IFCS de regels/eisen m.b.t. de bandsprong wijzigt zullen wij als FHN deze wijziging in het eerstvolgende seizoen meenemen.

Bestuur FHN

Bestuursaankondiging

Na tien jaar voorzitter geweest te zijn van de FHN heeft Frans Tap besloten te stoppen met zijn bestuursfunctie. De vacature die hierdoor in het  bestuur is ontstaan is opgevuld door Yvette Huizer. Yvette is ruim 2 ½ jaar weggeweest maar is weer enthousiast om haar bestuursfunctie te vervullen bij de FHN.

Het bestuur heeft door het afscheid van Frans Tap de functies van het bestuur eens goed onder de loep genomen en heeft besloten er een nieuwe invulling aan te geven. Deze nieuwe invulling wordt eind dit jaar geëvalueerd en wordt er gekeken of er mogelijk nog aanpassingen of een andere invulling aan de verschillende functies gegeven moet worden. Het bestuur zal zich ook gaan buigen over de missie en visie van de FHN voor de komende jaren.

Alle bestuursleden bekleden hun functie tot eind dit jaar op interim-basis. Na de evaluatie wordt er en vaste invulling aan de bestuursfuncties gegeven.

Voorzitter : Ton Molenaar (ton@fhn.nl of voorzitter@fhn.nl)

Penningmeester: Iris Willems: (iris@fhn.nl of penningmeester@fhn.nl)

Secretaris: Petra Melsen (petra@fhn.nl of secretaris@fhn.nl)

Sportzaken: Yvette Huizer (yvette@fhn.nl of sport@fhn.nl)

Algemeen bestuurslid: Stef Aldenhuijsen (stef@fhn.nl of algemeen2@fhn.nl)

Wij danken Frans Tap voor al zijn inspanningen en inzet voor de FHN van de afgelopen jaren, wij zullen hem als voorzitter missen.