Bestuurswisseling

Hierbij willen we jullie informeren over de bestuurswisseling.

Voor het hele bericht zie deze link.

Corona routekaart

Toelichting routekaart. 

Door het bestuur van de FHN is gewerkt aan een routekaart voor als er in de toekomst weer evenementen georganiseerd mogen worden. 
De meest gestelde vraag op dit moment is: wanneer zijn er weer evenementen en kan er dit jaar nog georganiseerd worden? 

Hierop kan het bestuur geen antwoord te geven omdat we allemaal afhankelijk zijn van wat er vanuit de regering beslist wordt. Pas als er een versoepeling is in de maatregelen is er mogelijkheid om te kijken met de routekaart wat er mogelijk is. Dit verschilt per discipline. 

De routekaart wordt levendig gehouden, dat wil zeggen dat de routekaart elk moment aan te passen is. Ook dit is afhankelijk van wat de regering besluit. Wanneer er weer georganiseerd mag/kan worden zal er een berichtgeving komen welke discipline waar onder gaat vallen. 

Wij willen Suzanne Klaus bedanken voor haar inbreng bij de totstandkoming van deze kaart.

Het bestuur van de FHN. 

Naar de Corona Routekaart

Comming soon: Routekaart FHN

Beste hondenscholen,

helaas weer geen goed nieuws afgelopen dinsdag in de persconferentie. We willen heel graag weer evenementen organiseren, maar helaas mag dat nog niet.

Achter de schermen zijn we bezig met een routekaart. Deze is afgestemd op de risiconiveaus van rijksoverheid en zal samen met een toelichting op onze website gezet worden zodra hij helemaal af is.

Met vriendelijke groet,

Bestuur FHN

eindejaarsprocedure

De eindejaarsprocedure is verstuurd naar alle aangesloten hondenscholen. Heb je deze niet ontvangen? Controleer eerst de spambox. Als hij daar ook niet in zit stuur je een mail naar licenties@fhn.nl.

Licentiebeheer FHN

nieuwsbericht

Vanavond heeft het bestuur een positief gesprek gehad met Suzanne Klaus. Zij heeft zich bereid gevonden voor een periode van een half jaar het bestuur te adviseren en bij te staan. Hiertoe is zij ook bij bestuursvergaderingen aanwezig.

Wij zijn zeer blij dat zij dit op zich wil nemen en heten haar dan ook van harte welkom.