Jeugd stimuleren

De jeugd is de toekomst en om de jeugd te stimuleren in alle sporten betalen zij vanaf 2020 een vast tarief van € 10,- per wedstrijd dat zij inschrijven. Heeft u jeugdleden? Geef dan de geboortedata door aan licenties@fhn.nl. Vanaf 5 jeugdleden in een discipline organiseren wij ook een jeugdcompetitie, naast de reguliere competitie.

A: Inschrijving Diplomadag 1

De inschrijving voor de diplomadag van 1 maart bij DogSupport, heeft het maximum van 40 deelnemers bereikt. Betalingen die nu nog binnenkomen, komen op een reservelijst. Heeft u ingeschreven, maar blijkt u toch niet te kunnen? Laat dit dan zo snel mogelijk aan de organisatie weten zodat er een plek voor iemand anders vrijkomt en uw geld geretourneerd kan worden. Voor vragen kunt u een bericht sturen aan sport@fhn.nl of een app sturen naar 0646054812.

B: Behendigheidsreglement 2020 geplaatst

Het reglement voor 2020 is online in te zien. Er zijn wijzigingen omtrent de inschrijvingsprocedure, het NK, het te gebruiken materiaal en nog een aantal andere kleine aanpassingen. Wij raden u aan om dit document goed door te lezen. Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator: cbehendigheid@fhn.nl

G: Reglementen 2020 geplaatst

Het SHH en de GG reglementen zijn voorzien van een nieuwe uitstraling die zorgen voor een bondiger reglement met meer eenduidigheid, helderheid en duidelijkheid.

Er zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, hiervoor zal een korte samenvatting op de website geplaatst worden. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via sport@fhn.nl. Wij willen iedereen erop attenderen dat de Algemene Reglementen goed worden doorgelezen voordat men zich verdiept een niveau.

A: Wedstrijdseizoen 2020

Beste apporteerhondenscholen,

Met het kleine enthousiaste en gemotiveerde team dat nog beschikbaar is hebben we voor het wedstrijdseizoen 2020 een aantal beslissingen moeten nemen. 

Er kunnen 4 diplomadagen gehouden worden, 3 werkproeven en een Nederlands Kampioenschap.

Maximum aantal deelnemers is gesteld op 40. Degene die het eerste inschrijven doen mee. Degene die uitgeloot wordt heeft zo ie zo de volgende DD of WP plek zodat iedereen aan de competitie en NK voorwaarden kan voldoen.

De wedstrijden beginnen om 9.00 dit jaar.

Voor de competitie tellen:

2 hoogst behaalde diplomadagen en de 2 hoogste werkproeven.

Om uitgenodigd te worden voor het Nederlands Kampioenschap moet een combinatie hebben deelgenomen aan 2 diplomadagen en 2 werkproeven.

De beste 10 A deelnemers

De beste 15 B deelnemers

De beste 5 C deelnemers

Ontvangen een uitnodiging voor het NK.

Om de combinaties bewuster te maken van hun eigen kunnen en om de wedstrijddag vlotter te kunnen laten verlopen hebben we als team besloten dat wanneer men voor een C-diploma heeft ingeschreven, de combinatie op de dag alle A+B proeven moet hebben gehaald om aan de C proeven mee te mogen doen. De inschrijving voor de C is hierbij op eigen risico. Ons doel hierbij is vooral dat combinaties zich alleen inschrijven voor de C als zij denken hier klaar voor te zijn.

De gehele FHN is op dit moment aan het digitaliseren en druk bezig met administratieve handelingen automatiseren. Dit betekent voor de apporteersport het volgende:

Cijferlijsten komen digitaal beschikbaar op onze website.

Diploma’s worden enkel nog uitgereikt als de combinatie is geslaagd.

De app Telegram zal worden ingezet voor de catalogus, de werkproeven en de uitslagen. U zal hiervoor een link op de website zien verschijnen.

Mocht u nou een steentje willen bijdragen aan deze fantastische hondensport, dan kunt u mij altijd een mail sturen sport@fhn.nl

Als u verder nog vragen heeft ben ik daarvoor natuurlijk beschikbaar per mail of eventueel per app of telefonisch op 06-46054812.

Met vriendelijke groet,
Yvette Huizer
FHN Sportzaken

D: Dog Dance 2020

Aan de Dog Dancers en belangstellenden,

Na lang beraad, het wikken en wegen tussen de mogelijkheden, het bekijken van de draagkracht en het inschatten van de investeringen is het besluit gevallen om de Dog Dance op te heffen in 2020 zolang er geen mensen zijn die het coördinatorschap op zich kunnen en willen nemen om de Dog Dance bij de FHN concreet vorm te geven.

Wij staan open voor de Dog Dance als sport bij de FHN, maar er is een team van mensen nodig die dit concreet vorm kunnen geven. Mochten er kandidaten zijn die dit wel wil oppakken dit jaar of in 2021, dan staan wij hier absoluut positief tegenover en willen wij ook de investeringen doen die noodzakelijk zijn om dit te realiseren.

Voor vragen betreffende het coördinatorschap of het besluit kunt u een email sturen naar: sport@fhn.nl

Contributiefacturen

Beste hondenschool,

Op donderdag 2 januari zijn de jaarlijkse contributiefacturen weer verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen controleert u dan eerst uw spamfilter. Mocht hij daar ook niet in zitten dan kunt u contact opnemen via penningmeester@fhn.nl.

Penningmeester

FHN

G: G&G Examennummers

Vanaf 1-1-2020 komen de examennummers te vervallen. Mensen die examen willen lopen dienen hiervoor een GG-licentie aan te vragen. Hiermee kan tevens worden deelgenomen aan wedstrijden voor het lopende jaar. Het deelnemen aan een examen in het weekend kost vanaf 2020 € 12,50, een doordeweeks examen kost € 17,50. Het is dan ook interessanter geworden om deel te nemen aan meerdere examens in een jaar of om naast het deelnemen aan een examen ook wedstrijden te lopen.

S: Regelementen Speuren geplaatst

Beste Speurders,

De speurreglementen voor 2020 staan online met hierin een handig overzicht per speurniveau.

Wilt uw instelling niet meedoen aan wedstrijden, maar wel aan een examen deelnemen om een diploma te halen? Vanaf komend jaar kunt u makkelijk een speurexamen aanvragen voor uw cursisten. U kunt in het Algemeen Reglement Examens teruglezen hoe u dit kunt doen. U kunt de reglementen hier terugvinden

Voor vragen kunt u terecht bij de coordinator: speuren@fhn.nl

A: Regelementen Apporteersport geplaatst

De reglementen voor de Apporteersport 2020 zijn vanaf nu hier te vinden in 2 documenten; een algemeen Reglement en een Reglement waarin de Apporteerproeven afzonderlijk worden besproken. Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar wij verwachten wel dat u kennis heeft genomen van de documenten.

Voor vragen kunt u terecht bij de coordinator: apporteren@fhn.nl