Bestuur: Afspraken omtrent gedrag op en om wedstrijdterreinen

Beste FHN-lopers,

Het bestuur van de FHN benadrukt in dit document dat de regels die onze organiserende hondenscholen hebben gesteld, met betrekking tot het uitlaten en los laten lopen van de honden, nageleefd moeten worden. Alleen op deze manier kunnen de organiserende hondenscholen wedstrijden voor de toekomst waarborgen.

Dit document is ook opgenomen onder de algemene reglementen.

Afspraken omtrent gedrag op en om wedstrijdterreinen

TIP: Als hondenschool uw eigen licenties inzien

TIP!

Door eerst in te loggen op de website en daarna te kiezen voor Mijn licenties – Licenties en disciplines kunt u gelijk zien welke licenties actief zijn voor uw hondenschool!

INLOGINSTRUCTIES

Om in te loggen op de website voert u rechts bovenin uw hondenschoolnummer in. Dit is het verkorte nummer, dus 15 ipv 12015. U kunt het bij u bekende wachtwoord gebruiken. Als dit wachtwoord niet (meer) bij u bekend is, kunt u een mail sturen naar webmaster@fhn.nl.

B: Lopers-commissie behendigheid

Beste behendigheid-loper,

 

We hebben via social media begrepen dat er behoefte is aan inspraak met betrekking tot de organisatie van de behendigheids-discipline. Het bestuur staat hier open voor. Wij hebben altijd aangegeven dat we bereikbaar zijn, dat we graag aangesproken worden en graag horen wat er speelt bij de lopers. Bij wedstrijden is er bijna altijd wel minstens één bestuurslid aanwezig. Toch merken wij dat het voor veel mensen niet in de natuur ligt om ons rechtstreeks te benaderen. Dat vinden wij jammer, want ook wij zien dat er onrust en onvree is onder de lopers. Dat laat social media zien.

 

Daarom: dit is je kans! Je kans om nu eens constructief mee te denken en zo door jouw ideeën de sport te laten groeien. We willen graag een lopers-commissie opstellen. Om dit goed te laten slagen wel een aantal randvoorwaarden:

  • In de commissie nemen de coördinator behendigheid en bestuurslid sportzaken en een scheidsrechter van behendigheid plaats, daarnaast max 5 lopers
  • De commissie komt iedere 2 maanden samen
  • De commissieleden nemen zich voor constructief aan de meetings deel te nemen. Dat wil zeggen niet alleen benoemen wat allemaal niet goed gaat, maar ook ideeën aandragen om deze zaken te verbeteren.
  • De commissieleden staan open voor geluiden van de overige lopers en proberen zo goed mogelijk de lopers te vertegenwoordigen

 

Hierbij willen we aantekenen dat van onze kant uit tijdens de meetings notulen worden gemaakt met duidelijke actiepunten welke voorgelegd worden aan bestuur en/of de scheidsrechters van behendigheid. Hierop wordt via mail terugkoppeling (met argumenten) gegeven als aanvulling op de notulen.

 

We zijn zeer benieuwd wie plaats wil nemen in deze commissie. Dus als je actief inspraak wil hebben, zorg dan dat je 4 andere lopers vindt die dit met jou willen doen. Lopers vinden elkaar al via verschillende (social media) kanalen, dus een commissie met 5 lopers moet zo samengesteld zijn denken wij. Als je 5 lopers bij elkaar hebt gevonden mag je de namen en mailadressen sturen naar cbehendigheid@fhn.nl. Een uitnodiging voor de eerste vergadering zal daarna volgen.

 

Bestuur FHN

B: Belangerijke mededeling! wedstrijd FredRiet (Dordrecht)

Belangerijke mededeling! Door omstandigheden is de inschrijving van de wedstrijd in Dordrecht vanaf vandaag open, en zal open blijven tot 31-7. In juli kan het door vakanties langer duren voor alle inschrijvingen zijn verwerkt. Excuses voor het ongemak wat dit oplevert.


Copyright © 2013 Federatie Hondensport Nederland