Richtlijnen bij extreme weersomstandigheden

Richtlijnen bij extreme weersomstandigheden voor organiserende hondenscholen en wedstrijdlopers

Bij het faciliteren van de diverse hondensportwedstrijden die we binnen de FHN beoefenen kunnen we veel dingen sturen, echter op het weer hebben wij helaas geen invloed. Het kan dan ook voorkomen dat het op een wedstrijd dag te warm, te koud, te nat of te stormachtig is om een normaal verloop van een wedstrijd te kunnen garanderen.
Algehele afgelasting van de wedstrijden is organisatorisch praktisch niet te doen. Dat zou ruim van te voren moeten gebeuren (minimaal een paar dagen), terwijl niets zo onvoorspelbaar is als het weer. De uiteindelijke beslissing om wel of niet mee te doen aan de wedstrijd ligt bij de deelnemer zelf.

Wel is het wedstrijdprogramma eventueel aan te passen voor deze dag door de coördinator in samenspraak met de officials en de organiserende hondenschool. Te denken valt aan gewijzigde aanvangstijden, het inkorten van het programma of andere maatregelen ter bescherming van mens en hond.

Een eventueel gewijzigd aanvangstijdstip dient door de coördinator op de FHN website te worden gezet uiterlijk de dag voor de wedstrijd voor 16.00 uur. De deelnemers hebben dan de gelegenheid om voorbereidingen te treffen voor een eerder vertrek van huis op de wedstrijddag.

Op de wedstrijddag zelf kunnen coördinator, officials en organisator in overleg nog wijzigingen in het programma doorvoeren als de omstandigheden hier aanleiding toe geven. Tijdens de wedstrijd kunnen de officials beslissen een wedstrijd alsnog te staken als de omstandigheden dit echt noodzakelijk achten.

De verzorging van de hond(en) onder extreme weersomstandigheden is de verantwoording van de eigenaar. Voor het afkoelen bij warm weer is een beetje water niet genoeg. Een hond die een lichamelijke inspanning moet verrichten op een wedstrijd dient goed in- en uitgelopen te worden.
Hier voor kunt u de volgende regels hanteren:
• Bij warm weer, kort inlopen en lang uitlopen.
• Bij koud weer, lang inlopen en kort uitlopen.
Zorg dat de hond niet/zo min mogelijk aan de extreme weersomstandigheden wordt blootgesteld tijdens de rust- en wachtperioden op de wedstrijddag. Zorg voor schaduw en beschutting. Daar niet alle deelnemers met hun honden onder de zelfde boom beschutting kunnen vinden, is het wenselijk dat deelnemers zelf zorgdragen voor een beschutte plaats de hond(en). Te denken valt aan tent(je) of een parasol.

De FHN gaat er vanuit dat deelnemers aan wedstrijden zorgen dat hun hond in goede conditie aan de start verschijnt. Voorbeeld: Een hond met overgewicht heeft meer moeite met warmteregulatie bij inspanning.

De organiserende hondenschool kan ook op eigen initiatief enige dagen voor een wedstrijd besluiten een wedstrijd af te lasten indien zij de weersverwachting te extreem beoordelen. Zij dienen dan zowel de deelnemers alsmede de FHN hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Er kan dan in overleg bekeken worden of er restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt of dat de wedstrijd op een later tijdstip alsnog gehouden zal worden. Gezien het drukke wedstrijdprogramma van de FHN, is het niet een vanzelfsprekendheid dat er een nieuwe datum gevonden kan worden. Deelnemers die op een nieuwe datum niet kunnen wegens andere verplichtingen, dienen hun inschrijfgeld terug te krijgen.