Informatie over Neospora

Wat is Neospora?
Neospora caninum is een van de belangrijkste veroorzakers van verwerpen van kalveren bij koeien. Het betreft een ééncellige parasiet die in 1984 voor het eerst bij de hond werd onderkend, vandaar de toevoeging caninum.

Hoe wordt een rund besmet met Neospora?
De belangrijkste besmettingsroute is van moeder op nakomeling. Een besmet en drachtig rund draagt de besmetting op 80% van de nakomelingen over. Dit is de zogenaamde verticale besmetting. Daarnaast kan Neospora worden overgebracht van hond naar rund of andersom. Dit is de zogenaamde horizontale besmetting. De hond eet de nageboorte, de verworpen vrucht, vruchtwater of rauw vlees van een besmet rund en gaat na 12 à 13 dagen besmettelijke eitjes uitscheiden in zijn uitwerpselen. Wanneer deze uitwerpselen in het voer/drinkwater terechtkomen wordt het rund besmet. Dit kan op bedrijven een abortusstorm veroorzaken.

Wat is de invloed van stadshonden op het besmettingsgevaar?
Iedere hond vormt een risico. Hoe meer contact de hond heeft met vee, hoe groter het risico is. Dus boerderijhonden (honden van de veehouder) vormen het grootste risico, maar ook stadshonden kunnen besmet raken onder andere door het eten van rauw vlees of nageboorte uit het land. Een loslopende hond hoort daarom niet in het land thuis.

Wat heeft Neospora met onze hondensport te maken?
Wanneer tijdens een training, wedstrijd of examen een besmette hond zijn behoefte doet op het veld en de ontlasting in aanraking komt met het voer of drinken van het vee, kan een rund worden besmet.

Welke maatregelen nemen wij om besmetting te voorkomen?
• Voor een veehouder is het belangrijk om te voorkomen dat er een besmetting plaats vindt van het veevoer met hondenontlasting.
• Wij moeten voorkomen dat de honden zich besmetten door het eten van infectieus materiaal van de koeien of reeën, zoals nageboorte, vruchtwater, verworpen vruchten of rauw vlees.
• Wij laten onze honden niet in de stallen of op het erf van de boeren komen.
• Onze honden worden goed uitgelaten alvorens te gaan speuren. Eventuele ongelukjes worden direct opgeruimd.
• De trainers blijven in gesprek met de veehouder om zo aan te geven dat het neospora probleem bekend is en dat zij hier serieus mee omgaan.
• Zien we dat mensen hun honden uitlaten op een weiland, dan spreken we ze er actief op aan.
• In overleg met de veehouder plaatsen we, daar waar nodig, bordjes langs de rand van het weiland om aan te geven dat honden niet mogen worden uitgelaten op het land.
• De gebruikte materialen om mee te speuren zijn van hout, leer, stof of kunststof en worden regelmatig gereinigd. Ook letten we goed op of er geen materialen in de weilanden achter blijven die schade aan kunnen brengen aan mens, dier of machine. De voorwerpen worden geteld voor en na de training.