Mededeling contributiefacturen

Beste hondenscholen,

Op donderdag 3 januari zijn de jaarlijkse contributiefacturen weer verstuurd. Zou u eerst de spamfolder willen controleren als u de factuur niet heeft ontvangen? Staat deze daar ook niet in, dan kunt u een mail sturen naar penningmeester@fhn.nl met het correcte mailadres.

Let op: uw leden kunnen niet inschrijven voor activiteiten van de FHN als de contributie over 2019 niet is betaald.

Bestuur FHN