Algemeen: Email adressen hondenscholen

Beste hondenschool,

Gisteren is door onze licentiebeheerder (Ben) een mail rondgestuurd. Hierin staat dat je tot 10 december licentie-aanpassingen en discipline-aanpassingen voor het kalenderjaar 2018 kunt doorgeven.

Helaas zijn een aantal mails terug gekomen omdat het mailadres van de hondenschool bij ons niet (meer) correct bekend is. Wij willen je erop wijzen dat je zelf verantwoordelijk bent voor het up-to-date houden van de gegevens van je hondenschool.

Heb je de mail van Ben niet ontvangen? Wil je dan zelf contact opnemen met hem via licenties@fhn.nl om de juiste gegevens door te sturen

Met vriendelijke groet,

Iris Willems
Penningmeester FHN