Corona routekaart

Toelichting routekaart. 

Door het bestuur van de FHN is gewerkt aan een routekaart voor als er in de toekomst weer evenementen georganiseerd mogen worden. 
De meest gestelde vraag op dit moment is: wanneer zijn er weer evenementen en kan er dit jaar nog georganiseerd worden? 

Hierop kan het bestuur geen antwoord te geven omdat we allemaal afhankelijk zijn van wat er vanuit de regering beslist wordt. Pas als er een versoepeling is in de maatregelen is er mogelijkheid om te kijken met de routekaart wat er mogelijk is. Dit verschilt per discipline. 

De routekaart wordt levendig gehouden, dat wil zeggen dat de routekaart elk moment aan te passen is. Ook dit is afhankelijk van wat de regering besluit. Wanneer er weer georganiseerd mag/kan worden zal er een berichtgeving komen welke discipline waar onder gaat vallen. 

Wij willen Suzanne Klaus bedanken voor haar inbreng bij de totstandkoming van deze kaart.

Het bestuur van de FHN. 

Naar de Corona Routekaart