nieuwsbericht

Vanavond heeft het bestuur een positief gesprek gehad met Suzanne Klaus. Zij heeft zich bereid gevonden voor een periode van een half jaar het bestuur te adviseren en bij te staan. Hiertoe is zij ook bij bestuursvergaderingen aanwezig.

Wij zijn zeer blij dat zij dit op zich wil nemen en heten haar dan ook van harte welkom.