Wijziging in bestuur

Helaas heeft het bestuur in onderling overleg met Yvette moeten besluiten niet verder samen te kunnen werken met haar. Dit als gevolg van verschillen van inzicht in de afgelopen maanden. Wij hebben hierdoor gemeend dat een verdere samenwerking op dit moment niet meer mogelijk is.

Wij danken Yvette voor haar energieke inzet en altijd positieve input.

De overige leden van het bestuur gaan snel op zoek naar vervanging. Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie stuurt u dan vooral een mail naar voorzitter@fhn.nl.