B: Mededeling wedstrijd 12 April

Door de locatieverandering van de wedstrijd op 12 april is het mogelijk geworden om van deze wedstrijd een 3 rings wedstrijd te maken. In overleg met het bestuur wordt deze wedstrijd nog een week voor inschrijving geopend. De uitgelote mensen hebben voorrang op een plek bij deze wedstrijd, en worden na controle van de betalaling ingevoerd.