G: Reglementen 2020 geplaatst

Het SHH en de GG reglementen zijn voorzien van een nieuwe uitstraling die zorgen voor een bondiger reglement met meer eenduidigheid, helderheid en duidelijkheid.

Er zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd, hiervoor zal een korte samenvatting op de website geplaatst worden. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via sport@fhn.nl. Wij willen iedereen erop attenderen dat de Algemene Reglementen goed worden doorgelezen voordat men zich verdiept een niveau.