D: Dog Dance 2020

Aan de Dog Dancers en belangstellenden,

Na lang beraad, het wikken en wegen tussen de mogelijkheden, het bekijken van de draagkracht en het inschatten van de investeringen is het besluit gevallen om de Dog Dance op te heffen in 2020 zolang er geen mensen zijn die het coördinatorschap op zich kunnen en willen nemen om de Dog Dance bij de FHN concreet vorm te geven.

Wij staan open voor de Dog Dance als sport bij de FHN, maar er is een team van mensen nodig die dit concreet vorm kunnen geven. Mochten er kandidaten zijn die dit wel wil oppakken dit jaar of in 2021, dan staan wij hier absoluut positief tegenover en willen wij ook de investeringen doen die noodzakelijk zijn om dit te realiseren.

Voor vragen betreffende het coördinatorschap of het besluit kunt u een email sturen naar: sport@fhn.nl