Reinier Notenboom is overleden

Beste allen,

Tot onze spijt heeft het bestuur vernomen dat FHN erelid Reinier Notenboom op 10 juli jongstleden is overleden. Reinier heeft, zeker in de beginperiode, heel veel betekend voor de Federatie en voor de Flyball in het bijzonder. Het bestuur van de Federatie wenst zijn vrouw Elizabeth en de naaste familie veel sterkte met het verlies. De rouwkaart hebben wij hier geplaatst om een ieder de gelegenheid te geven om afscheid te nemen.