G: GG Examennieuws

Om de keuringskwaliteit van onze GG keurmeesters te waarborgen zal het komende jaar een aantal examen door 2 keurmeesters worden gekeurd. De keurmeester die ‘schaduw’ keurt zal het examen naderhand bespreken met de hoofdkeurmeester om te bekijken of, en zo ja, waar eventuele hiaten tussen de gegeven scores en/of interpretatieverschillen in het reglement zitten. De hoofdkeurmeester blijft altijd het eindoordeel bepalen. Alle dubbele keuringen worden ook besproken in de jaarlijkse vergadering van de GG keurmeesters. Op deze manier willen wij de kwaliteit waarborgen van de FHN examens. Mochten hier verder nog vragen over zijn dan kunt u een email sturen naar Jack van Rengs: ggexamens@fhn.nl of naar Yvette Huizer: sport@fhn.nl.