Bestuursaankondiging

Na tien jaar voorzitter geweest te zijn van de FHN heeft Frans Tap besloten te stoppen met zijn bestuursfunctie. De vacature die hierdoor in het  bestuur is ontstaan is opgevuld door Yvette Huizer. Yvette is ruim 2 ½ jaar weggeweest maar is weer enthousiast om haar bestuursfunctie te vervullen bij de FHN.

Het bestuur heeft door het afscheid van Frans Tap de functies van het bestuur eens goed onder de loep genomen en heeft besloten er een nieuwe invulling aan te geven. Deze nieuwe invulling wordt eind dit jaar geëvalueerd en wordt er gekeken of er mogelijk nog aanpassingen of een andere invulling aan de verschillende functies gegeven moet worden. Het bestuur zal zich ook gaan buigen over de missie en visie van de FHN voor de komende jaren.

Alle bestuursleden bekleden hun functie tot eind dit jaar op interim-basis. Na de evaluatie wordt er en vaste invulling aan de bestuursfuncties gegeven.

Voorzitter : Ton Molenaar (ton@fhn.nl of voorzitter@fhn.nl)

Penningmeester: Iris Willems: (iris@fhn.nl of penningmeester@fhn.nl)

Secretaris: Petra Melsen (petra@fhn.nl of secretaris@fhn.nl)

Sportzaken: Yvette Huizer (yvette@fhn.nl of sport@fhn.nl)

Algemeen bestuurslid: Stef Aldenhuijsen (stef@fhn.nl of algemeen2@fhn.nl)

Wij danken Frans Tap voor al zijn inspanningen en inzet voor de FHN van de afgelopen jaren, wij zullen hem als voorzitter missen.