Nieuws Hoopers

Mededeling bestuur

Het is ons ter ore gekomen dat verschillende deelnemers aan FHN activiteiten het nodig vinden om over en tegen officials op een respectloze wijze te communiceren. Dit gebeurt in emails, op facebook en via whatsapp.

Vaak gebeurt dit zo dat de official of de vrijwilliger er net niets mee kan doen naar het bestuur, maar door opstapeling van deze berichten het plezier van de officials en vrijwilligers wordt ontnomen.

Recentelijk zijn we geconfronteerd door verenigingen die overwegen niet meer te willen organiseren en officials die hun functie willen neerleggen. Dit zou betekenen dat heel veel lopers hun mooie sport niet meer kunnen uitoefenen en dus de dupe worden van opmerkingen van enkele mensen.

Als bestuur van de FHN staan wij achter onze officials en zijn er voor de meerderheid van de deelnemers die vooral samen met de hond plezier willen hebben. Wij steunen onze officials altijd! Natuurlijk laten wij ook ruimte om opmerkingen en verbeteringen te communiceren. Maar doe dit alsjeblieft via de aangewezen kanalen, dus persoonlijk aan de coördinator op een wedstrijd, of via mail naar de coördinator of het bestuur. En doe dit op respectvolle wijze. De kanalen die nu vaak gekozen worden zijn kanalen waarbij de persoon waarover het gaat vaak niet op een open wijze kan reageren.

Als je wilt peilen hoe je collega-lopers over een issue denken, spreek ze dan aan op een wedstrijd, bel ze op, mail ze of stuur een persoonlijk bericht via social media. Denk goed na voordat je iets op social media zet en probeer het bericht voor je het plaatst op allerlei manieren te lezen. Een bericht is snel gelezen op een wijze waarop jij het niet bedoeld had. Dan schaad je mensen: lopers of officials die het beste met de sport voor hebben en zich hard inzetten voor de lol van ons allen.

Zoals hierboven al staat vermeld hebben we helaas moeten constateren dat er mensen zijn die onze officials toch geschaad hebben de afgelopen tijd. We hebben dan ook besloten een allerlaatste waarschuwing te geven. Wij geven onze officials de mogelijkheid bij het bestuur de namen te noemen van de personen die vanaf nu hen schaden met berichten. Berichten zijn wellicht niet zo bedoeld, maar kunnen toch mensen schaden. Het is de verantwoordelijkheid van de plaatser van de berichten om zich in te leven in de ontvanger en er zo voor te zorgen dat deze geen nare gevoelens overhoudt aan het bericht. Het bestuur neemt maatregelen tegen de persoon die genoemd wordt èn tegen de hondenschool waar deze persoon (een) licentie(s) heeft. De maatregelen worden in samenspraak met de meldende official opgelegd.

Wij betreuren het dat we deze maatregelen moeten treffen. We beoefenen allemaal een hele mooie sport. We hopen dat we dit nog lang met veel plezier kunnen doen.

Overzicht nieuwsbrieven

Een overzicht van nieuwsbrieven is geplaatst op de pagina
Nieuwsbrieven .

Nieuwsbrieven worden niet rondgestuurd naar scholen of leden. Dit omdat wij heel veel mails terug krijgen (niet bestelbaar). Iedereen kan de berichten op de site lezen.

Technische storing licentiebeheer

Door een technische storing kan het langer duren voor je licentieaanvraag verwerkt is. Wij vragen je begrip hiervoor.

Bij spoedaanvragen kun je altijd mailen naar licenties@fhn.nl

Licentiebeheer FHN

Komende wedstrijden en terugbetalingen

Tot nader order zullen er geen inschrijvingen meer opengaan. Het geld voor de inschrijvingen aan wedstrijden die reeds zijn overgemaakt zullen zo spoedig mogelijk worden teruggestort. Vanwege de extra bank kosten zal dit voor binnenwedstrijden 17 euro zijn, in plaats van €17,50 . Voor de buitenwedstrijden is het inschrijfgeld 16,-. Vanwege extra bankkosten zal er € 15,50 teruggestort worden.

Corona maatregelen 15-3-2020

Vanwege de nieuwe corona maatregelen zullen alle inschrijvingen worden uitgesteld tot minimaal 6 April. Ook zullen alle examens en wedstrijden tot 6 april worden opgeschort

Huidige evenementen met meer dan 100 deelnemers

Het RIVM heeft zojuist bekend gemaakt dat evenementen met meer dan 100 deelnemers afgelast dienen te worden. Dit betekent dat alle evenementen van FHN voor komende tijd ook afgelast worden. Houd de kalenders van de verschillende sporten in de gaten voor de laatste status.

De eerste twee behendigheidswedstrijden zullen worden verplaatst. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit melden. U kunt hiervoor contact opnemen met de coodinator (cbehendigheid@fhn.nl)