Nieuws Behendigheid

Reinier Notenboom is overleden

Beste allen,

Tot onze spijt heeft het bestuur vernomen dat FHN erelid Reinier Notenboom op 10 juli jongstleden is overleden. Reinier heeft, zeker in de beginperiode, heel veel betekend voor de Federatie en voor de Flyball in het bijzonder. Het bestuur van de Federatie wenst zijn vrouw Elizabeth en de naaste familie veel sterkte met het verlies. De rouwkaart hebben wij hier geplaatst om een ieder de gelegenheid te geven om afscheid te nemen.

B: Mededeling Bandsprong behendigheid

Beste behendigheidslopers,

Tijdens het WAC 2019 zijn er onduidelijkheden ontstaan m.b.t. het gebruik van de bandsprong.

Onze bandsprong voldoet aan de eisen van de IFCS (band hangend in een frame), tijdens het WAC 2019 ontstond het probleem door combinaties (handler en hond) die dit type band niet kennen en daar dus ook niet op trainen. Om de veiligheid te garanderen van de combinaties op het WAC-2019 die dit type band niet kennen, is tijdens het WAC-2019 door de WAC-scheidsrechters besloten de bandsprong uit de opstellingen te halen.

In Nederland (en België) is de situatie anders, de bandsprong die de FHN heeft, wordt standaard in de FHN wedstrijden gebruikt , de FHN-lopers zijn aan dit type band gewend en er wordt door diverse verenigingen met dit type band getraind. 

Daarom is vooralsnog besloten dat de bandsprong tijdens de FHN wedstrijden ingezet kan worden, de beslissing om het wel/niet inzetten van de bandsprong is aan de scheidsrechter die het parcours tekent. Bij het tekenen van parcours let de scheidsrechter erop dat de bandsprong veilig neergezet wordt, conform de regels. Als er getwijfeld wordt aan de veiligheid voor hond en handler in een parcours kan dit altijd op een fatsoenlijke manier met de scheidsrechter, dan wel hoofdscheidsrechter besproken worden.

Zodra de IFCS de regels/eisen m.b.t. de bandsprong wijzigt zullen wij als FHN deze wijziging in het eerstvolgende seizoen meenemen.

Bestuur FHN